Silosystemer
Landsdækkende service, med base i Tønder, nær Løgumkloster.

ABTEK silosystemer har mere end 60 års erfaring, og ved udvikling lægger vi vægt på væsentlige emner som:
• Sikker funktion og konstruktion.
• Skånsom håndtering af produkter.
• Mindst mulig anlægsvedligeholdelse.
• Fleksibilitet.

Ingeniør- og produktionsvirksomhed

ABTEK er en ingeniør- og produktionsvirksomhed specialiseret i silosystemer for mel, sukker samt øvrige pulvere og granulater, pneumatiske og mekaniske transportsystemer, doserings- og vejesystemer baseret på vejeindikatorer. Enten som single system, eller som fuldintegreret PC baseret receptstyringssystem.
Systemerne leveres til bagerier, nudel fabrikker, møllerier samt andre fødevareproducenter.

Generelt er leverancer i tankvogn billigere for både leverandør og kunde, samtidig med at der opnås et væsentligt bedre arbejdsmiljø.

Vore produkter bygger på mere end 60 års kombineret erfaring, og vores udvikling har specielt fokus på:
• Pålidelig konstruktion og funktion.
• Minimal vedligeholdelse.
• Fleksibilitet.

Vores unikke fluidiserings system sikrer en skånsom håndtering af melet, melet s egenskaber forbedres, da fluidiseringen gør melet ”lettere” og forbedrer vandoptagelsen.
Vore systemer er som udgangspunkt modulopbygget, hvilket gør dem ideelle til transport over lange afstande.

Vi kan bl.a. tilbyde

Silo

Kapacitet:

1.400 – 60.000 kg mel (2,3 – 100 m3)

Standard materialer:

Sider i aluminium. Top og bund samt ben i rustfri stål eller pulverlakeret stål.

Silo konstruktion:

Runde eller firkantede siloer, i sammenboltet eller svejst konstruktion.

Silobund:

Konstruktionen er afhængig af hvilket produkt, der skal håndteres. F eks.:
– Fluidiseret konisk bund til sarte produkter.
– Vibrationsbund til vanskelige produkter.
– Sluse- eller udløbsspjæld.

Silo top:

Toppen er udstyret med et filter, som dækker hele siloens tværsnitsareal. Alternativt kan pose- eller konvolutfilter tilbydes.

Standard udstyr:

– To inspektionsglas.
– Tom- og fuldmelder.
– Kontrolfunktion for tilslutning af fuldmelder.
– Komplet el-styretavle.

Påfyldningsrør:

Aluminiumsrør (standard) eller rustfri stålrør med kobling og endedæksel.

Ekstra udstyr:

– Lagerkontrol/vejeceller.
– Overfyldningssikring.
– Automatisk rensning af topfilter.
– Platform og lejder.
– Flere niveau følere.
– Flere inspektionsglas.
Et siloanlæg kan indgå i et samlet anlæg med big bag tømmestationer og småkomponentanlæg.

Big bag tømmestationer

Big bag tømmestationer anvendes på samme måde som silo’er, hvor der blot anvendes mindre mængder. Big bag leveres altid i henhold til kundeønske og tilpasses leverandøren af produkterne, da der ikke findes en standard for big bag’s. Vi tilpasser derfor vores tømmestation til den aktuelle big bag. Et big bag system kan indgå et et samlet system med silo’er og småkomponentanlæg. Big bag tømme stationer fås både med elektrisk hejs og manuel hejs.

Småkomponentanlæg og dagtanke

Et småkomponentanlæg består af beholdere op til 12 stk. Der er 8 stk. med et standard volumen på 120 liter og 4 stk. med et standard volumen på 170 liter. Kundetilpassede størrelser kan sagtens leveres. Småkomponentanlægget har centralt placeret vægtbeholder hvortil doseringen foregår via snegletransport fra de 12 beholdere. Fra vægtbeholderen transporteres ingredienserne videre via det pneumatiske transport system. Småkomponentanlægget kan indgår i et samlet system med silo’er og big bag tømmestationer.

Pneumatiske Transportsystemer

Pneumatiske transport systemer fås enten som et sugesystem (vacuum) eller et tryksystem.  Systemet designes således, at rørsystemet tømmes helt efter hver fyldning. Standard kapacitet: 15 – 100 kg/min. Som tilbehør findes fordelingsventiler, så flere vægtbeholdere kan betjenes af samme system, in-line sigtemaskiner, støjreducerende kabinet til kapsel- eller sidekanalblæsere mm.

Snegletransportører

Vi fremstiller og leverer snegletransportører til forskellige formål, f. eks.  i forbindelse med tømning af siloer, big bag tømmestationer og småkomponentanlæg.

Sluser

Vi leverer sluser i forskellige materialer og med forskellige ydelser (kapacitet) til anvendelse ved tømning af bl.a. siloer og big bag tømmestationer.

Vægtbeholdere/Vejesystemer

Vi fremstiller og leverer vægtbeholdere i rustfrit stål med standard størrelserne 60, 100, 150, 250 og 500 kg. Andre størrelser på forespørgsel. Som standard medfølger beslag til loftmontage, derudover kan beslag til vægmontage eller gulvstander leveres. Alle vægtebeholdere er monteret med filter udstyret med selvrensende filter. Som standard leveres vægtbeholderne med manuel udløbsventil, men kan også leveres med elektro pneumatisk udløbsventil. Vægtbeholderen kan leveres med pneumatisk tømmehjælp, der sikrer, at vægtbeholderen tømmes helt hver gang. Yderligere kan udløbsventilen forsynes med et grenrør, så flere vogne eller æltekar kan forsynes med afvejede pulvere.

Elektroniske forvalgsvægte

Med elektroniske forvalgs vægte kan den valgte mængde produkt automatisk afvejes.

Receptstyringssystemer

Med receptstyringssystemer er der mulighed for at udarbejde recepter. Når recepten efterfølgende kaldes frem, skal den ønskede mængde færdigt produkt blot angives, hvor efter systemet selv trækker de ønskede mængder produkter fra de forskellige lager enheder (siloer, big bag tømmestationer, små komponentanlæg, vandblander, væske dosering etc.).

Sigtemaskiner

Ved anvendelse af sigtemaskiner undgås fremmedlegemer i melet. Størrelsen af de fremmedlegemer, der kan passere gennem sigtemaskinen, afhænger af maskestørrelsen af det valgte sigtenet.

Billedet viser en opbygning med receiver, sigtemaskine, dagtank samt sække påslag.

På billedet ses en turbo sigtemaskine.

Væskedoseringssystem

Vi leverer forskellige væskedoseringssystemer. Det viste billede er en igangværende montage af et sirup doseringsanlæg, der er leveret som en del af et samlet anlæg bestående af sirup dosering, mel siloer, big bag tømme stationer, små komponentanlæg og receptstyring.

Surdejstanke

Procestanke

Vi leverer dagtanke og procestanke i forskellige materialer og udformninger.

Vandblandere

Vi forhandler vandblandere i forskellige fabrikater og udformninger til anvendelse sammen med vore receptstyringssystemer.

Pladerensemaskine

Vi forhandler pladerensemaskiner til rensning af stålplader, aluminiumsplader samt hulplader.